New Page 1
 
Các vấn đề hiếm muộn

1.   Hỏi & đáp về buồng trứng đa nang (PCOS)

2.   Ảnh hưởng của tuổi người vợ lên kết quả điều trị vô sinh

3.   Kích thích buồng trứng trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

4.   Vai tṛ của METFORMIN trong buồng trứng đa nang (PCOS)

5.   Điều trị vô sinh chưa rơ nguyên nhân bằng kỹ thuật IUI

6.   Hội chứng buồng trứng đa nang

7.   Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
 
 
KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
 

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
 
CHUẨN BỊ CHO QUÁ TR̀NH THỤ THAI VÀ SINH CON
SINH LƯ QUÁ TR̀NH THỤ THAI VÀ MANG THAI
ĐỂ LÀM MẸ BẠN CẦN BIẾT:
SINH CON THEO Ư MUỐN
CHĂM SÓC BÀ MẸ MANG THAI VÀ TRẺ SƠ SINH
Những điều cần biết về giải phẫu cắt bỏ bộ phận sinh sản
Chuẩn Bị Giải Phẫu
Đếm chuyển động của thai nhi
» Read All
 
 
New Page 1
 
  Trang Nhà  Giới Thiệu  Thông Báo  Lời Chứng  Photo New Baby  Kiến Thức  Liên Lạc