New Page 1
 
Chương trnh bảo hiểm y tế của tiểu bang (A.I.M.) cho phụ nữ mang thai:

Văn phòng giúp lập hồ sơ Medical tại chỗ cho phụ nữ mang thai có lợi tức thấp. Bác Sĩ nhận khám thai, làm siêu âm, thử máu và cấp thuốc dưỡng thai, tấ cả đều KHÔNG CÓ PHÍ TỔN trong thời gian chờ hồ sơ xin Medical Hộ Sản được chấp thuận, để sớm đem lại an toàn cho mẹ và thai nhi.

Văn phòng giúp phụ nữ mang thai mua bảo hiểm y tế của tiểu bang (A.I.M.) với giá rẻ, thích hợp và tiết kiệm cho quý vị có bảo hiểm nhưng có deductible cao và phụ nữ mới đến Hoa Kỳ - không được hưởng trợ cấp y tế. Bảo hiểm này trả chi phí hộ sản và săn sóc sức khoẻ con quý vị lúc mới sanh cho đến 2 tuổi.

» Xin liên lạc văn phòng để biết chi tiết

See Other Items:
 
1. A Taste of Little Saigon - The Second Annual Fundraising Event
 
 
  see other items  
 
 
KIẾN THỨC TỔNG QUT
 

KIẾN THỨC TỔNG QUT
 
CHUẨN BỊ CHO QU TRNH THỤ THAI V SINH CON
SINH L QU TRNH THỤ THAI V MANG THAI
ĐỂ LM MẸ BẠN CẦN BIẾT:
SINH CON THEO MUỐN
CHĂM SC B MẸ MANG THAI V TRẺ SƠ SINH
Những điều cần biết về giải phẫu cắt bỏ bộ phận sinh sản
Chuẩn Bị Giải Phẫu
ếm chuyển động của thai nhi
Read All
 
 
New Page 1
 
  Trang Nh  Giới Thiệu  Thng Bo  Lời Chứng  Photo New Baby  Kiến Thức  Lin Lạc